Toạ đàm trao đổi về nội dung Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Cập nhật lúc: 26-04-2016 08:40:49

Tại sao trong thời điểm này Tuyên bố năm 1998 của ILO về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động lại được nhắc đến nhiều như vậy? Phải chăng đây là xu thế thời cuộc, là luật chơi quốc tế mà bất cứ quốc gia nào muốn hội nhập đều tham gia.

Đây là một trong những vấn đề được thảo luận trong Toạ đàm ngày 25/4/2016 do CIRD tổ chức với chủ đề “Trao đổi về nội dung Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Toạ đàm được điều hành bởi 2 diễn giả chính là Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc CIRD, Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ LĐTB&XH. Tham dự toạ đàm có các cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH như: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế…

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động, bao gồm: quyền tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể; quyền tự do không bị cưỡng bức hay bắt buộc lao động; xóa bỏ một cách có hiệu quả lao động trẻ em; quyền được đối xử bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Bốn quyền và nguyên tắc cơ bản trên được thể hiện trong bốn cặp công ước của ILO, gồm: công ước 87 và 98 về tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể; công ước 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc; công ước 138 và 182 về xóa bỏ lao động trẻ em; công ước 100 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

Toạ đàm đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Bối cảnh hình thành Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản; Sự khác nhau giữa 8 công ước cơ bản và các công ước khác; Cơ chế giám sát việc thực hiện Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản; Ý nghĩa thực sự của Tuyên bố 1998 và 8 công ước mang lại cho người lao động.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1573982455_8548_525.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91