Tuyên bố chung ba bên đầu tiên về quan hệ lao động

Cập nhật lúc: 19-04-2016 21:11:13

Ngày 19/4/2016, Diễn đàn Quan hệ lao động 2016 – diễn đàn ba bên đầu tiên đã diễn ra với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Diễn đàn được tổ chức bởi các đối tác ba bên của Việt Nam gồm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Tham gia Diễn đàn có hơn 250 đại biểu là lãnh đạo của các đối tác ba bên cả ở cấp trung ương và địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, công ty, các đối tác thương mại, các viện nghiên cứu và trường đại học, các chuyên gia trong và ngoài nước.

diễn đàn quan hệ lao động.

Tại Diễn đàn, ba bên đã ra Tuyên bố chung – tuyên bố chung ba bên đầu tiên về quan hệ lao động. Các đối tác ba bên ghi nhận những bước tiến đáng kể trong việc sửa đổi và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như tổ chức đại diện người sử dụng lao động; các quy định về hoạt động đối thoại xã hội và thương lượng thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; xác định lương tối thiểu. Đặc biệt, năng lực quan hệ lao động của các chủ thể trong cơ chế ba bên ở các cấp cũng được nâng lên từng bước.

diễn đàn quan hệ lao động

Ba bên cũng nhận diện những cơ hội và thách thức về quan hệ lao động đặt ra từ quá trình công nghiệp hoá của Việt Nam cũng như tác động được dự báo từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU. Trên cơ sở đó, Diễn đàn thảo luận cách thức đổi mới quan hệ lao động, bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như thiết chế quan hệ lao động gắn với tăng cường năng lực các chủ thể quan hệ lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về quan hệ lao động và thanh tra lao động. Việc đổi mới này nhằm hướng đến quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và lợi ích chung của xã hội, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tác và quyền cơ bản trong lao động được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO.

Đồng thời, Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi cam kết hợp tác với các đối tác trong việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc trong Tuyên bố 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lĩnh vực lao động, bao gồm nỗ lực nghiên cứu khả năng phê chuẩn các Công ước cơ bản của ILO.”

Dự kiến, Diễn đàn Quan hệ lao động Việt Nam sẽ được tổ chức định kỳ. Các đối tác cam kết sẽ nỗ lực hợp tác thông qua các hoạt động cụ thể để hiện thực hoá những khuyến nghị do Diễn đàn đưa ra.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1573984840_843_433.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91