Công văn số 688/LĐTBXH-LĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Cập nhật lúc: 10-03-2016 09:43:47

Ngày 8/3/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 688/LĐTBXH-LĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể, Bộ đề nghị các địa phương:

- Tiếp tục đôn đốc các DN thuộc địa bàn quản lý thực hiện các quy định về tiền lương tối thiểu

- Tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình DN, đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các DN

- Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Xem văn bản: 688/LĐTBXH-LĐTL

 


Warning: file_put_contents(./log/1574462086_19_276.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91