Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO hỗ trợ phát triển quan hệ lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Cập nhật lúc: 20-01-2016 23:52:01

Ngày 20/01/2016, Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO (Pha 2: 2012 – 2016) đã có buổi họp Ban chỉ đạo Dự án. Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân, đại diện các đối tác thực hiện dự án đến từ Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Phòng TM&CN Việt Nam.

Dự án do Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đại diện cho Bộ LĐTB&XH làm chủ quản

Năm 2015 đánh dấu năm thứ ba hoạt động của Dự án với nhiều kết quả tích cực. Dự án đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ thực hiện Bộ luật Lao động, cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các đối tác ở cấp Trung ương và địa phương. Trong đó, Dự án tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực thể chế, đối thoại ba bên, phát triển mạng lưới quan hệ lao động và nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn lao động quốc tế ở cấp Trung ương. Ở cấp địa phương Dự án cũng hỗ trợ thực hiện các hoạt động đối thoại xã hội, giải quyết tranh chấp/ quy trình giải quyết đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định, thương lượng tập thể và củng cố các thiết chế quan hệ lao động.

Năm 2016 và những năm tiếp theo được dự báo sẽ là bước chuyển đổi của quan hệ lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bởi vậy, trong kế hoạch hoạt động 2016, cũng là giai đoạn cuối, Dự án nỗ lực tập trung cho các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Một số hoạt động dự kiến tiêu biểu như:

-  Nghiên cứu phê chuẩn công ước 87, 98 và rà soát việc áp dụng các công ước có liên quan của ILO

-  Xây dựng các báo cáo và nghiên cứu thực địa liên quan  tới các chủ đề cải cách pháp luật trong bối cảnh rà soát Bộ luật Lao động, hội nhập với việc xem xét các cam kết trong các hiệp định thương mại và ấn hành sổ tay về các chủ đề này

-  Xây dựng cẩm nang và các hướng dẫn cho công đoàn trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp cá nhân/khiếu nại, tố cáo và các hành vi lao động bất công

-  Thí điểm xây dựng lại công đoàn cơ sở và quá trình thương lượng tập thể ở các doanh nghiệp, thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp

-  Các nghiên cứu liên quan đến tiền lương trong việc chuẩn bị cho việc đề xuất lương tối thiểu tại Hội đồng tiền lương quốc gia

-  Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng lao động về quyền công đoàn, thương lượng tập thể và cơ chế đối thoại tại cấp doanh nghiệp

Để hoàn thiện nỗ lực của Dự án trong giai đoạn cuối này, cần thiết phải có sự tiếp nối của chỗi các hoạt động cải tiến quản trị thị trường lao động và thực hiện đầy đủ các quyền và nguyên tắc cơ bản trong lao động.

 


Warning: file_put_contents(./log/1579501522_0439_873.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91