Công văn 2436/LĐTBXH-LĐTL về việc báo cáo tình hình bổ nhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động

Cập nhật lúc: 24-08-2015 04:04:01

Ngày 24/06/2015 Bộ LĐTB&XH ban hành công văn 2436/LĐTBXH-LĐTL về việc báo cáo tình hình bổ nhiệm và hoạt động của hòa giải viên lao động

Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn các Phòng LĐTB&XH tuyển chọn, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tiến hành bổ nhiệm HGV lao động theo quy định và gửi báo cáo kết quả về Bộ LĐTB&XH để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng LĐTB&XH triển khai các hoạt động của HGV lao động, giải quyết tranh chấp lao động phát sinh trên địa bàn và tổng hợp báo cáo Bộ LĐTB&XH cùng với báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoà giải cho HGV lao động ở địa phương.

Công văn cũng nhấn mạnh: Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động là đơn vị hỗ trợ trong quá trình đào tạo HGV theo yêu cầu của các Sở LĐTBXH./.

Chi tiết văn bản: 2436/LĐTBXH-LĐTL