Luật An toàn, vệ sinh lao động

Cập nhật lúc: 24-08-2015 04:01:28

Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Luật gồm 7 Chương và 93 Điều, quy định việc bảo đảm ATVSLĐ; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác ATVSLĐ và quản lý nhà nước về ATVSLĐ.

Một số điểm mới được bổ sung so với chính sách hiện hành là:

- Đối với NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động: Được pháp luật bảo vệ quyền được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh LĐ; tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ; được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động (căn cứ vào điều kiện KT-XH và khả năng NSNN từng thời kỳ)

- Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động: Bổ sung  02 chính sách mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm: hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc và chính sách hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN. Ghi rõ mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN linh hoạt, tối đa 1%. Luật cũng quy định chế độ bảo hiểm về BNN cho người mắc BNN sau khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công việc khác; bảo vệ quyền lợi cho NLĐ khi giao kết nhiều hợp đồng lao động bị TNLĐ; bảo vệ quyền, lợi ích cho NLĐ khi nhận công việc về nhà làm.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Chi tiết văn bản: Luật số 84/2015/QH13

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1573985696_083_769.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91