Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất

Cập nhật lúc: 24-08-2015 04:07:20

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan (như: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng) phối hợp với Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ và Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện các giải pháp liên quan đến các nhóm chính sách về:

- Xây dựng quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho NLĐ, trong đó phải có một phần diện tích đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN). Đến năm 2020, đáp ứng cơ bản nhu cầu trường,  lớp mầm non ở các KCN. Tạo điều kiện cho các DN, tổ chức, cá nhân đầu tư CSGDMN. Khuyến khích thành lập CSGDMN ngoài công lập. Ưu tiên ngân sách cho GDMN trong tổng chi ngân sách địa phương được giao. Tăng cường các biện pháp quản lý CSGDMN. Đảm bảo môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn. Tạo điều kiện để các CSGDMN có quy mô nhỏ được hưởng chế độ ưu đãi phù hợp với phát triển KT-XH.

- Hướng dẫn cụ thể về chính sách đối với lao động nữ quy định tại Khoản 6 Điều 153 và Khoản 4 Điều 154 BLLĐ, trong đó chú trọng lao động tại các KCN.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT.

Chi tiết văn bản: 09/CT-TTg

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1573983023_2091_254.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91