Đánh giá độc lập giữa kỳ Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO (Pha 2)

Cập nhật lúc: 21-07-2015 19:43:00

Chiều ngày 21/07/2015, Dự án quan hệ lao động Việt Nam – ILO (Pha 2) đã có buổi họp tổng kết chia sẻ những phát hiện ban đầu của đợt đánh giá độc lập giữa kỳ.

Dự án do Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động đại diện cho Bộ LĐTB&XH làm chủ quản.

Tham dự buổi đánh giá có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân, đại diện các đối tác thực hiện dự án đến từ Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng TM&CN VIệt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Uỷ ban các Vấn đề Xã hội (Quốc hội).

Việc đánh giá dựa trên 5 mục tiêu trực tiếp của Dự án: (1) Hỗ trợ việc soạn thảo và áp dụng các VBPL; (2) Thúc đẩy công tác tuyên truyền giáo dục và tăng cường nhận thức về BLLĐ và LCĐ mới cũng như các quy định và hướng dẫn thi hành; (3) Nâng cao năng lực của công đoàn để thực hiện chức năng đại diện hiệu quả và dân chủ cho NLĐ, đặc biệt là ở cấp DN và trong công tác phối hợp với các tổ chức công đoàn cấp trung ương theo BLLĐ và LCĐ mới; (4) Hỗ trợ phát triển một hệ thống xác định tiền lương tối thiểu hiệu quả và bền vững; (5) Đẩy mạnh việc sử dụng thương lượng tập thể, tạo tiền đề ký kết TƯLĐTT theo các quy định của BLLĐ mới.

Theo đó, 6 tiêu chí đánh giá được đưa ra gồm: Thiết thực; Thiết kế hợp lý; Tiến độ và hiệu quả của Dự án; Sử dụng nguồn lực hiệu quả; Cơ chế quản lý hiệu quả; Tác động và tính bền vững.

Nhìn chung chuyên gia và các bên đều đánh giá hoạt động của Dự án là hiệu quả, mặc dù còn nhiều hoạt động chưa đảm bảo về mặt tiến độ. Đồng thời, chuyên gia đánh giá độc lập cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm điều chỉnh Dự án cho phù hợp hơn với nguồn lực và những yêu cầu mới của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là yêu cầu liên quan đến khả năng tham gia TPP.

CIRD

 


Warning: file_put_contents(./log/1579504501_891_966.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91