Nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới

Cập nhật lúc: 01-07-2015 11:31:44

Theo các quy định pháp luật và chiến lược hoạt động của Công đoàn Việt Nam thì quyền, trách nhiệm và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có phạm vi mở rộng thêm tới hàng trăm nghin đơn vị sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở, với khoảng 6-7 triệu lao động. Hầu hết những đối tượng này thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước và thuộc phạm vi trách nhiệm của liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Để bổ sung những luận cứ khoa học lý luận và thực tiễn làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp, Viện Công nhân – Công đoàn biên soạn cuốn sách: “Nâng cao năng lực hoạt động của liên đoàn lao động huyện, công đoàn khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới”. Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới" do đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Viện Công nhân – Công đoàn thực hiện.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 


Warning: file_put_contents(./log/1566516017_1017_239.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91