Chương trình tập huấn nghiệp vụ hoà giải và trọng tài lao động

Cập nhật lúc: 26-06-2015 08:31:46

 

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Lao động 2012, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan hệ lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng chương trình và thực hiện các khóa tập huấn nghiệp vụ hòa giải và trọng tài lao động. 

Mục tiêu của chương trình

Nâng cao năng lực chuyên môn của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động và cán bộ quản lý lao động ở địa phương trong giải quyết tranh chấp lao động.

Thời gian tập huấn:  2 - 5 ngày

Lợi ích của người học

-       Được trang bị kiến thức cơ bản và khuôn khổ pháp luật về quan hệ lao động; hòa giải và trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động;

-       Được dạy và thực hành những kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động;

-       Được cấp phát tài liệu phục vụ khóa học;

-       Được tham gia vào Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam (IR Net Vietnam) để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và được hỗ trợ khi giải quyết tranh chấp lao động;

-       Được cấp chứng nhận của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ lao động – Thương binh và Xã hội).

Đối tượng tham dự khóa học

-        Hòa giải viên lao động;

-        Trọng tài viên lao động;

-        Lãnh đạo và chuyên viên quản lý nhà nước về lao động (cấp huyện, cấp tỉnh/thành phố);

-        Lãnh đạo và chuyên viên các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

-        Cán bộ công đoàn các cấp;

-        Lãnh đạo và chuyên viên các hiệp hội doanh nghiệp.

Nội dung chương trình

-        Quy định pháp luật về hòa giải viên lao động;

-        Quy định pháp luật về quan hệ lao động;

-        Quy định pháp luật về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

-        Kỹ thuật và kỹ năng thương lượng trong giải quyết tranh chấp lao động;

-        Quy trình, thủ tục hòa giải lao động và trọng tài lao động;

-        Các kỹ thuật sử dụng trong hòa giải và trọng tài lao động;

-        Thực hành các bước nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng hòa giải, trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động;

-        Các việc phải làm sau hòa giải tranh chấp lao động và đình công;

-        Kiến thức pháp luật cần thiết cho hòa giải viên: lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể.

Đội ngũ giảng viên

-        Lãnh đạo và chuyên viên giàu kinh nghiệm của các vụ, cục chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

-        Lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu về quan hệ lao động và giải quyết tranh chấp lao động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ lao động - Thương binh và Xã hội);

-        Chuyên gia hàng đầu từ Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Trường Đại học Luật.

Phương pháp giảng dạy

-        Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, có sự tác động đa chiều giữa: giảng viên – chuyên gia – người học;

-        Khung kiến thức kết hợp hoạt động nhóm, trao đổi trực tiếp, đóng vai, nghiên cứu tình huống;

-        Thực hành nghiệp vụ và rút kinh nghiệm ngay tại lớp học;

-        Môi trường học tập mở, thân thiện, phát huy sự tham gia tích cực và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của người học.

Cơ sở vật chất và kinh phí

Cơ sở vật chất và kinh phí do địa phương huy động và bố trí.

Chứng nhận

Người học được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Các hoạt động sau khóa học

Khi được cấp giấy chứng nhận, người học sẽ đương nhiên trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam.

Thành viên chính thức của Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam được tham gia diễn đàn quan hệ lao động; được chia sẻ kiến thức và thông tin mới về quan hệ lao động; được hỗ trợ về kiến thức pháp luật và giải quyết tranh chấp lao động; và được tham gia các hoạt động khác của Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam.

Ghi chú:

Tùy theo yêu cầu cụ thể của địa phương các khóa đào tạo sẽ được chọn lọc, thiết kế lại để đảm bảo sự phù hợp về nội dung và thời lượng đào tạo.

Liên hệ:

Chị Nguyễn Trà My - Điều phối viên chương trình

Điện thoại: (043) 9369803 - (043) 9369805 - Di động: 0976762192

Email: my@cird.gov.vn  -   fax: (043)9393027

 


Warning: file_put_contents(./log/1574461830_5721_410.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91