Tập huấn kỹ năng hoà giải trong thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động

Cập nhật lúc: 15-05-2015 09:51:43

Ngày 14 và 15/05/2015 tại Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng đã diễn ra khoá tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác trọng tài, hoà giải lao động cho cán bộ, hoà giải viên lao động của các quận, huyện và các ngành năm 2015.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), khoá tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản cho cán bộ và 58 hoà giải viên lao động của các quận, huyện.

Các hoà giải viên lao động ở các quận, huyện đã một lần nữa được phổ biến khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động hoà giải, trọng tài và giải quyết tranh chấp lao động. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật, các hoà giải viên thực hành các kỹ năng hoà giải trong thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động ngay tại khoá học.

Các hoà giải viên được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong công tác hoà giải

Các hoà giải viên thực hành giải quyết tình huống thực tế

Chương trình tập huấn đã giúp các hoà giải viên của Hải Phòng nâng cao năng lực, chủ động trong công việc, ngăn ngừa tranh chấp lao động.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576139970_8347_654.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91