Quan hệ giữa người lao động và đại diện của mình

Cập nhật lúc: 13-05-2015 17:42:44

Được tự bầu nên Ban chấp hành CĐCS, phần lớn công nhân lao động kỳ vọng và tin tưởng rằng người có khả năng hơn sẽ đại diện, sẽ nói lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, những CĐCS được bầu nên thực chất ấy chưa đáp ứng được mong muốn của tập thể NLĐ. NLĐ muốn biết rõ ràng hơn về các chế độ lương thưởng, về nội quy của DN, muốn một số lợi ích tăng thêm, muốn điều kiện làm việc tốt hơn … Trong khi đó, CĐCS không nắm được những mong muốn này hoặc nắm được nhưng không thể đại diện cho tập thể NLĐ để đối thoại và thương lượng với DN.

Công đoàn lấy ý kiến người lao động

Hiểu một cách đơn giản, công đoàn là đại diện của một tập thể lao động, quyết định của CĐ là tiếng nói của tập thể NLĐ. Chính vì vậy, để có một quyết định nào đó liên quan đến NLĐ thì công đoàn phải hỏi ý kiến của tập thể NLĐ. Hiệu quả của các hình thức hỏi ý kiến này ảnh hưởng lớn đến việc phản ánh chính xác tiếng nói của NLĐ.

Theo đại diện một số công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hình thức CĐCS tham khảo ý kiến họ chủ yếu là lấy ý kiến biểu quyết cho nội dung có sẵn hoặc hỏi các tổ/truyền/ca/kíp trưởng (cấp quản lý gần nhất với công nhân) - kết quả khảo sát tại toạ đàm mới đây trong khuôn khổ Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam, do CIRD tổ chức, với chủ đề “Sự tham gia thực chất của người lao động, đoàn viên công đoàn trong các quyết định của công đoàn cơ sở, đặc biệt là trong đối thoại, thương lượng thỏa ước lao động tập thể”. Không chỉ CĐCS ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long mà hầu hết các CĐCS đều áp dụng phổ biến hình thức biểu quyết, nhất là đối với DN hàng trăm, hàng nghìn công nhân. Tuy nhiên, nếu chỉ vận dụng các hình thức lấy ý kiến này mà không hỏi trực tiếp NLĐ thì các quyết định của CĐCS sẽ là thiếu khách quan.

Cũng theo khảo sát, kết quả của việc CĐCS lấy ý kiến NLĐ chủ yếu sử dụng để xây dựng thang, bảng lương hay nội quy lao động - việc mà bắt buộc DN phải tham khảo ý kiến đại diện tập thể lao động theo BLLĐ 2012. Việc CĐCS lấy ý kiến NLĐ có thể không nhằm mục đích xây dựng thoả ước lao động tập thể hoặc quá trình đối thoại, thương lượng đã bị tắc nên không có được kết quả là thoả ước.

Nhận thức của người lao động về công đoàn

Ngay từ khi bắt đầu làm việc, bắt đầu xác lập quan hệ lao động, đa số công nhân lao động chỉ quan tâm đến việc mình phải làm công việc gì và được hưởng những gì từ DN. NLĐ chưa nhận thức một cách đầy đủ về quyền lợi của mình, đặc biệt là quyền công đoàn. Bởi vậy, cho dù CĐCS ra sức thông tin đến NLĐ về hoạt động của công đoàn qua bảng tin phân xưởng, họp tổ công đoàn hàng tháng … NLĐ không để tâm.

Một số công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại toạ đàm cho biết khi có thắc mắc hay yêu cầu thì ưu tiên đầu tiên họ sẽ nói với tổ/truyền trưởng hoặc dùng hòm thư góp ý của DN mà không nói với công đoàn. Thậm chí, nhiều công nhân còn không biết mặt, không biết tên cán bộ công đoàn của mình, đặc biệt là đối với những công nhân luôn làm lệch giờ với cán bộ công đoàn. Khi nhận thức của NLĐ về vai trò của công đoàn còn hạn chế thì NLĐ sẽ không quan tâm, không tìm hiểu xem công đoàn là ai và công đoàn đang làm gì.

Sự tin tưởng của người lao động vào công đoàn

Trên thực tế, những hoạt động của công đoàn chưa đáp ứng được mong muốn của NLĐ đã khiến NLĐ mất tin tưởng vào công đoàn. Thắc mắc công nhân lao động đưa ra mà công đoàn chỉ giải quyết một phần và một phần này lại được trả lời một cách chung chung thì NLĐ khó lòng thoả mãn. Mặc dù công đoàn có thể đã rất nỗ lực, nhưng nhìn vào kết quả hoạt động của công đoàn thì công nhân vẫn có thể nghĩ rằng công đoàn đang hoạt động vì DN hơn là vì NLĐ. Nếu công đoàn thông tin cho NLĐ biết công đoàn giải quyết như thế nào và khó khăn trong việc đối thoại, thương lượng với DN như thế nào thì công nhân lao động chắc sẽ không tự rủ nhau đình công. Việc không thông tin một cách hiệu quả hoạt động của công đoàn đến NLĐ dẫn đến hành động tự phát của NLĐ và vai trò của công đoàn dần mờ nhạt.

Có rất nhiều vấn đề cần phải đặt ra trong mối quan hệ giữa NLĐ và đại diện của mình bắt đầu từ quá trình thành lập công đoàn. Để công đoàn làm tốt vai trò đại diện, củng cố và đáp ứng sự tin tưởng của NLĐ thì trước hết công đoàn và NLĐ phải hiểu nhau. Công đoàn phải nắm bắt được mong muốn của NLĐ, NLĐ phải hiểu được khó khăn đến từ từng hoạt động công đoàn. Để có được sự thông hiểu này, mỗi CĐCS phải đối thoại với NLĐ một cách có hiệu quả hơn.

CIRD


Warning: file_put_contents(./log/1576138443_128_784.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91