Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Cập nhật lúc: 27-04-2015 10:04:38

Ngày 14/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Nội dung chính của Nghị định như sau:

Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 (Điều 1 và Điều 2).

Mức tiền lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở); tiền lương tăng thêm này không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT và tính các loại phụ cấp lương (Điều 3).

Kinh phí thực hiện: (1) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) của cơ quan, đơn vị; (2) Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí, lệ phí được để lại theo chế độ năm 2015 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đối với số thu dịch vụ sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ; riêng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế); (3) Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất và khoản 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2015 so với dự toán năm trước sau khi đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng còn dư); (4) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2014 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương; (5) Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí  nếu thực hiện đúng quy định trên nhưng vẫn còn thiếu nguồn (Điều 4).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2015; chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2015.

Tải văn bản: Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tin liên quan

Warning: file_put_contents(./log/1573982776_7903_642.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91