Sách: "Mô hình quan hệ lao động ở Việt Nam"

Cập nhật lúc: 30-03-2015 17:30:55

 Kinh nghiệm thế giới cho thấy mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều hình thành nên một hệ thống QHLĐ phù hợp với nền kinh tế đó. Thực tiễn thế giới cũng cho thấy là hệ thống quan hệ lao động của các nước tuy đều được xây dựng căn cứ trên những nguyên tắc chung mang tính phổ quát, hệ thống quan hệ lao động của mỗi nước lại được xây dựng theo một mô hình riêng phù hợp với điều kiện, đặc điểm riêng của mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế.

Về nguyên tắc, hệ thống quan hệ lao động đã được hình thành ở Việt Nam nhưng mới ở mức sơ khai, còn thiếu nhiều cấu phần quan trọng và đặc biệt là nhiều cấu phần đã xác định về mặt luật pháp nhưng lại chưa phù hợp với thực tiễn.

Chính vì vậy, xây dựng hệ thống quan hệ lao động lành mạnh, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội VIệt Nam là mục tiêu lớn nhất trong quá trình nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện khuân khổ luật pháp về lao động nói chung và quan hệ lao động nói riêng của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động và luật công đoàn hiện nay.

Với mục tiêu trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành xuất bản cuốn sách “Mô hình Quan hệ lao động ở Việt Nam” do Th.s Nguyễn Mạnh Cường chủ biên.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 

 


Warning: file_put_contents(./log/1566511587_0517_844.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91