Công đoàn và quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam

Cập nhật lúc: 24-02-2015 11:09:37

 
Công đoàn Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ tổ chức công đoàn hoạt động chủ yếu trong khu vực Nhà nước với chức năng và phương pháp truyền thống, sang tổ chức công đoàn hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng các yêu cầu của quá trình chuyển đổi này, bên cạnh tư cách thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam, công đoàn ngày càng chú trọng là vai trò đại diện cho NLĐ, là chủ thể của QHLĐ, thực hiện tham vấn, đối thoại và đám phán với NSDLĐ, và các cơ quan nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ.
Quá trình chuyển đổi trên của công đoàn đòi hỏi phải thực hiện thông qua nhiều giải pháp một cách đồng bộ, trong đó, hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế và tăng cường năng lực hoạt động công đoàn là những giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hỗ trợ cho quá trình này, trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Dự án Quan hệ Lao động Việt Nam – ILO triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới về công đoàn và QHLĐ và cho ra đời cuốn sách “Công đoàn và Quan hệ lao động trong bối cảnh kinh tế thị trường tại Việt Nam”
Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin và kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo tốt cho quá trình đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn trên thực tế.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 

 


Warning: file_put_contents(./log/1569130832_9895_818.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91