Cải thiện hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động

Cập nhật lúc: 12-02-2015 14:11:32

Tính tất yếu của cuộc xung đột

Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường thừa nhận rằng nhân viên và quản lý có một số tách biệt lợi ích và xung đột là không thể tránh khỏi.

Tranh chấp có thể được ngăn ngừa và giải quyết bằng các hành động của chính các bên, mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba. Nó cũng có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết bằng các dịch vụ của các cơ quan quản lý, hỗ trợ của Nhà nước hoặc từ khu vực tư nhân.

Mục đích đầu tiên của một hệ thống giải quyết tranh chấp có hiệu quả là phòng ngừa tranh chấp, sau đó là giải quyết các tranh chấp phát sinh bất chấp nỗ lực phòng ngừa một cách hòa bình, chủ yếu thông qua các nỗ lực của chính các bên tranh chấp.

Bản chất của một hệ thống có hiệu quả là phương pháp tiếp cận dựa trên đồng thuận thông qua thương lượng tập thể. Vai trò của chính phủ trong một hệ thống như vậy là:

• Khuyến khích thương lượng tập thể bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý thuận lợi;

• Cung cấp dịch vụ trung gian, hòa giải, trọng tài miễn phí và nhanh chóng;

• Không khuyến khích hành động công nghiệp trong quá trình hòa giải và trọng tài;

• Đảm bảo rằng thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể, hòa giải, trọng tài, được thể hiện bằng văn bản và có tính ràng buộc pháp lý.

Giải quyết tranh chấp

Thông thường, có bốn cách tiếp cận để giải quyết tranh chấp, cụ thể là:

• Loại bỏ: trường hợp một bên thất bại trong giải quyết tranh chấp;

• Dùng quyền lực: trường hợp một bên cưỡng chế hoặc gây áp lực để đạt được những gì mình muốn;

• Dùng quyền: trường hợp một bên sử dụng một số tiêu chuẩn độc lập về quyền và sự công bằng để giải quyết tranh chấp;

• Đồng thuận: trường hợp một bên nỗ lực để hòa giải, thỏa hiệp hoặc biến đổi phù hợp với các vị trí hay nhu cầu thiết yếu.

Thông thường, các phương pháp tiếp cận để giải quyết tranh chấp tuân theo trình tự trên, nhưng, tốt hơn là phương pháp tiếp cận cần được đảo ngược lại, bắt đầu với sự đồng thuận, tiếp theo là quyền, sau đó quyền lực, và tránh việc loại bỏ hoàn toàn.

Một hệ thống hiệu quả bắt đầu với quá trình dựa trên đồng thuận, tiếp theo là quyền. Quyền lực chỉ được sử dụng khi không còn giải pháp khác. Cần lưu ý rằng:

• Mức độ mà các bên kiểm soát kết quả của tranh chấp giảm theo trình tự này;

• Mức độ mà các bên có thể sẽ hài lòng với kết quả giảm dần theo trình tự này;

• Mức độ mà các nguyên nhân thực sự của vụ tranh chấp được giải quyết giảm theo trình tự này;

• Mức độ mà các bên có khả năng để thực thi kết quả giảm dần theo trình tự này;

• Mức độ mà các nhu cầu thực tế của các bên được giải quyết giảm theo trình tự này;

• Mức độ ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ giữa các bên tăng theo trình tự này;

• Thời gian và chi phí liên quan có nhiều khả năng tăng theo trình tự này.

Nguồn: Labour dispute system-Guidelines for improved performance

 


Warning: file_put_contents(./log/1576137968_4646_603.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nhquasp4/cird.gov.vn/footer.php on line 91